Ký tự được đánh dấu: cực lạc quốc

 • Vạn Đức Truyền Lưu - Điếu Văn Tưởng Niệm Đại Lão HT Thích Trí Tịnh

  Đức độ siêu thấu đất trời, chẳng thua A Nan, Ca Diếp; Đạo hạnh ngút ngàn cảnh giới, sánh ngang Nghĩa Tịnh-Huyền Trang. Lâm Tế Gia Phổ kế thừa, chốn tổ Vạn Linh, trường hưng chấn; Đạo pháp quê hương tỏa sáng, đạo tràng Vạn Đức, vĩnh trùng quang. Sáu đường ba cõi, đều cung kính; Chín phẩm bốn loài, thảy[...]

   
 • Cư Sĩ Bành Tế Thanh

  Một vị Cư sĩ còn cho chúng ta thấy được pháp môn niệm Phật thật siêu xuất biết chừng nào, huống chi đời nay, người phàm phu tự cho mình có tu chứng, trong khi chỉ dựa vào lịch sử thừa kế những pháp môn chính tông của Phật Tổ rồi huênh hoang cho mình là chứng đắc, chê tịnh độ pháp môn là tu thấp là tu tướng, chỉ dành[...]

   
 • Tịnh Độ Tông Triều Đại Nhà Minh - Thuyết Tịnh Độ

  Trong lúc biên soạn quyển sách Hoa Sen Vi Diệu Pháp nầy, tôi thường nghe bên tai, một Thiền Sư hiện đại rất già dặn, trong thuyết giảng sử dụng ngôn từ văn hoa lưu loát nhằm thu hút cho đệ tử thính pháp càng nhiều càng đông cho hơn các Chùa khác, không hiểu Ngài tu thiền có nghiệp dứt tình không chưa? Mà lại đi chê[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com