Chùm Ảnh: 200,000 Người Tham Dự Lễ Bế Mạc Lễ Hội Kalachakra Tại Bồ Đề Đạo Tràng

Trong số những người tham dự bao gồm hơn 10,000 tỵ nạn Tây Tạng đến từ Tây Tạng và hơn 1,300 người Trung Hoa đến từ đại lục. Có hơn 35,000 Phật tử đến từ các vùng của Himalaya, 1000 người đến từ Đài Loan và hơn 1,000 người Ấn Độ.