Nhứt Nguyên Bửu Tự lưu danh

Trăm ngày niệm Phật thực hành chuyên tâm

Dòng đời lên xuống thăng trầm

Về chùa trì niệm rạng mầm liên hoa

Lễ húy kỵ lần thứ 28 của Đức Tôn Sư Thiện Phước Nhựt Ý vừa hoàn mãn tại Quan Âm Tu Viện thì cũng là lúc tăng ni Phật tử của tông phong lại cùng hối hả vân tập về đạo tràng Nhứt Nguyên Bửu Tự tham dự lễ khai khóa niệm Phật Bá Nhựt Trì Danh - Cầu Sanh Tịnh Độ lần thứ 51 vào đúng vào lúc 21h ngày mùng 8 tháng tám, nhằm ngày 8/9/2016.

Xem thêm:

Phỏng Vấn HT Thích Giác Quang Nhân Nửa Thế Kỷ Khóa Tu Niệm Phật 100 Ngày Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự

Trò Chuyện Cùng Thượng Tọa Thích Thiện Hỷ, Trụ Trì Nhứt Nguyên Bửu Tự, Nhân Khóa Tu Niệm Phật 100 Ngày Lần Thứ 50

Chứng minh cho khóa lễ là Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, viện chủ của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng. Quang lâm chánh điện khai khóa niệm Phật gồm có HT Thượng Huệ Hạ Hải, HT Thượng Tâm Hạ Ngộ, HT Thượng Thiện Hạ Thanh, Thượng tọa Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Thiện Trang, Thượng tọa Thích Minh Vũ từ các chùa của tông phong và Thượng tọa Thích Thiện Hỷ, trụ trì của Nhứt Nguyên Bửu Tự cùng với hơn 1000 Phật tử về tham dự.

Cũng như thông lệ hàng năm, khóa tu đặc biệt chuyên nhất diễn ra suốt 24h được chia làm sáu thời ban ngày và sáu thời ban đêm, mỗi thời hai tiếng. Trong thời gian hai tiếng gồm có nửa tiếng kinh hành, nửa tiếng ngồi niệm Phật diễn ra hai lần. Trong tất cả các thời niệm Phật và kinh hành đều có các quý vị tăng ni dẫn chúng chỉ dẫn.

Có thể nói, khóa tu niệm Phật 100 ngày tại Nhứt Nguyên Bửu Tự là chuyên nhất và duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Tất cả các thiện nam tín nữ không phân biệt tuổi tác, giới tính, niềm tin đều có thể về chùa tham gia niệm Phật bất cứ lúc nào trong suốt ngày đêm miễn phí tại đạo tràng Nhứt Nguyên Bửu Tự : ấp Trung, xã Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương. Các Phật tử có thể đăng ký ở lại chùa niệm Phật thuần chuyên một ngày, một tuần, một tháng hay cả khóa tu 100 ngày đều được hoan hỷ.

Khóa tu niệm Phật Bá Nhựt Trì Danh Cầu Sanh Tịnh Độ sẽ được kết khóa vào đúng ngày 17/11 ÂL nhằm ngày vía Đức Phật A Di Đà.

Ngọc Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Có 1 phản hồi đến “Chùm Ảnh: Khai Khóa Niệm Phật 100 Ngày Lần Thứ 51 Tại Nhứt Nguyên Bửu Tự Bình Dương”

  1. Võ Văn Bảy đã nói

    Nam Mô A Di Đà Phật là Giới. Nam Mô A Di Đà Phật là Định. Nam Mô A Di Đà Phật là Tuệ. Nguyện cho tất cả mọi người, sau khi thực hành khóa Bá Nhựt Trì Danh lần thứ 51 tại Nhứt Nguyên Bửu Tự này đều đạt được mục đích cuối cùng là trí tuệ. Như lời Đức Sư Ông đã dạy: "Niệm Phật, nhớ Phật để về với Phật". Nguyện cho tất cả mọi người "Một lần cất bước là đến thẳng đất Như Lai". Nguyện Giác Linh Đức Cố Trầu tác đại cảm ứng chứng minh như 4 câu thơ của Đức Huệ Giác: Gió thoảng rước đưa người Thiên cổ, Ngập trời thương nhớ chữ Nam Mô, Điểm điểm liên hoa toàn thế giới, Kết thành hoa tạng khắp hư vô. Nam Mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com