Cô hồn thập loại chúng sinh

Không nơi nương tựa một mình bơ vơ

Quan Âm Tu Viện trông chờ

Về đây tu tập sanh bờ Lạc Bang.

Lễ Vu Lan vừa hoàn mãn thấm đượm tình đạo vị an lạc thì trai đàn chẩn tế nguyện cầu quốc thới dân an, cầu siêu bạt độ chư hương linh, cửu huyền thất tổ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn, đẳng chúng hà sa vãng sanh cực lạc quốc đã được trang nghiêm diễn ra tại bổn tự trong hai ngày 17-18/7. Trai đàn diễn ra hai năm một lần vào mùa đại lễ Vu Lan tại Quan Âm Tu Viện để cầu siêu cho thập loại cô hồn, các chư hương linh không nơi nương tựa, không người cúng kiếng, hương khói thờ phụng bị đói khát đơn lạnh bơ vơ khắp nơi.

Xem thêm:

Chùm Ảnh: Thân Thương Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2016 Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Đúng 8h sáng ngày 17/7, Đàn tràng được chính thức bắt đầu. Chứng minh trai đàn là ba vị Hòa Thượng: HT Thích Giác Quang, HT Thích Huệ Hải và Ht Thích Tâm Ngộ. Sau nghi lễ niêm hương bạch Phật trước bàn thờ tổ, bàn thờ của Đức Tổn Sư Thiện Phước Nhựt Ý, ban sám chủ cùng chư tôn đức tăng ni tiến về chánh điện tăng niêm hương bạch Phật, thượng phan và khai kinh đăng đàn.

Tại nơi diễn ra đàn tràng, tăng ni Phật tử khắp nơi đã cùng về hộ đàn. Ban nghi lễ và ban kinh sư khai kinh, chú nguyện và đi kinh hành khắp tu viện sái tịnh. Sau đó, cả đàn tràng cùng nhau luân phiên khai tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Hiền suốt ngày đêm. Ở mỗi thời khóa tụng niệm có khoảng từ 40-60 quý tăng ni Phật tử hộ đàn tụng kinh không ngừng.

Đúng 1h chiều ngày 18/7, nghi thức Thí Vô Giá Hội chẩn tế thức ăn, vật thực, nước uống cho thập loại cô hồn được diễn ra trong suốt ba tiếng không ngừng. Trong khoảng thời gian này, ban kinh sư cùng tăng ni Phật tử cùng nhau tụng niệm các kinh chú chẩn tế, Mông Sơn Thí Thực nhằm chuyển hóa thức ăn để thập loại cô hồn có thể nhận được.

Theo HT Thích Giác Quang, trai đàn chẩn tế đơn thuần chỉ là một hình thức từ thiện khác dành cho những vong linh bơ vơ không nơi nương tựa, đang bị chìm đắm trong khổ đau vì đói khát. Thông qua trai đàn, những chúng sanh bị rơi vào ác nghiệp này được có cơ hội gần với tam bảo, hiểu được lời Phật dạy, sám hối tội chướng nghiệp căn để sớm có ngày được đầu thai vào cảnh giới lành. Đó là những việc làm ý nghĩa bày tỏ cả lòng từ bi vị tha vô ngã của những bậc xuất gia không chỉ dành cho những chúng sinh hữu hình mà còn dành cho những chúng sinh vô hình vì âm có siêu dương mới thới. Trai đàn cũng dành để giáo dục con người ở lòng từ bi, hiểu rõ hơn về chân lý nhân quả luân hồi của nhà Phật cũng như nguyện cầu cho vạn dân an lạc, đất nước được hạnh phúc, hòa bình.

Được biết, rất nhiều Phật tử ở mọi miền đất nước, từ Hà Nội đến các tỉnh miền Tây và Đông Nam Bộ đã cùng về chùa hộ đàn, tụng kinh cầu nguyện suốt nhiều ngày qua.

Ngọc Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Có phản hồi đến “Chùm Ảnh: Trai Đàn Chẩn Tế Hương Linh, Nguyện Cầu Quốc Thái Dân An Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com