Tên thật: Đàm Hữu Phước

Pháp danh : Giác Quang, húy Trung Phước, pháp hiệu Nhựt Nguyệt Quang, tự Nhuận Đức.

– Sinh ngày 30/4/1947 (10/3 âl, tiết Cốc vũ, năm Đinh Hợi) tại ấp Mỹ Thạnh, xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

– Nguyên quán: xã Long Trung (Ba Dừa) , huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

– Cha : Đàm Hữu Lượng (Y sĩ, đã quá vãng năm 1959), Mẹ : Võ Thư Tư (Giáo viên, đã quá vãng năm 1953).

– Xuất gia ngày 30/7, năm Canh Tý (20/9/1960) tại núi Bồng Lai (núi Dinh), Tổ đình Linh Sơn (ngôi cổ tự trên 200 năm), thuộc ấp Hội Bài, xã Phước Hòa, quận Long Lễ, Tỉnh Phước Tuy. Nay là ấp Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu .

– Đệ tử quy y Tam Bảo với Đại lão Hòa Thượng thượng Quảng hạ Đức năm 1957 tại chùa Long Phước, Cai Lậy (vị Bồ Tát Thánh Tăng vị pháp thiêu thân năm 1963 để bảo vệ Phật Giáo Việt Nam)

– Đệ tử xuất gia với Đại Hòa Thượng thượng Thiện hạ Phước, húy Nhựt Ý, biệt hiệu Đức Mẫu Trầu Bồng Lai năm 1960 .

– Tốt nghiệp Phật học đường Tây Phương Bồng Đảo niên khóa 1962-1965

– Thọ Sa di giới ngày 20/01 âl năm Giáp Thìn (3/3/1964) tại Trường Sanh Phật Tự , Mỹ Tho, do Hòa Thượng Thích Từ Ân chứng truyền

– Tốt nghiệp Tú Tài phần thứ hai 1965 tại Sàigòn.

– Thọ Tỳ Kheo giới ngày 13/7 âl năm Bính Ngọ (28/8/1966) tại Liên Tông Tự, đường Đề Thám, Trụ Sở Trung Ương Hội Phật Giáo Tịnh Độ tông Việt Nam – Sàigòn, do Đại lão Hòa Thượng Thích Hồng Ảnh chứng truyền.

1/ . Tham gia Phật sự trong Tông phong Liên Tông Tịnh Độ :

– Xướng ngôn viên Hội nghị lần thứ I, thành lập Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng, tại Hội trường Tây viện Quan Âm Tu Viện, năm 1967.

– Năm 1968: Phó Hiệu Trưởng kiêm Giáo viên trường Trung Tiểu học Lâm Tỳ Ni (Biên Hòa).

– Năm 1970: Trưởng ban Giáo Dục hệ phái Khất sĩ Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

– Ngày 23/10/1970, tranh đấu chống bắt quân dịch của chế độ Saigon, làm Chủ Tịch Phong Trào Tu Sĩ Phật Giáo chống bắt quân dịch tại Trung Tâm III (được Bà Năm Bà Điểm nuôi dưỡng, Mặt trận Giải phóng miền Nam ủng hộ). Đến ngày 25/12/1970 được trả tự do về Quan Âm Tu Viện.

– Năm 1975: Tổng Thư ký Quan Âm Tu Viện & Cô Nhi viện Phước Lộc Thọ – Biên Hòa.

– Năm 2001: Trưởng Ban Văn Hóa & Nghệ Thuật Hội Đồng Tông Phong Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng

– Năm 2006: Phó Trụ Trì Quan Âm Tu Viện, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 3, Phường Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

– Giảng sư Quan Âm Tu Viện (Biên Hòa), Tịnh xá Bửu Sơn (Định Quán), Long Sơn Cổ Tự, Quan Âm Tự (Tỉnh Bình Dương), Chùa Trúc Lâm, Di Đà Tu Viện (Tỉnh Bình Phước), Chùa Phước Thiện An, Chùa Ngọc Hòa Thanh (Quận 12), Chùa Phước An (Gò Công, Tiềng Giang), Chùa An Hòa (Thủ Thừa, Long An)

2/ . Tham gia các Giới Đàn truyền giới do GHPGVN & PG Cổ Truyền tổ chức :

– Năm 1980 Phó Thư Ký Ban Tổ chức giới đàn Bửu Phong Cổ Tự, Biên Hòa

– Năm 1982, Phó Thư Ký Ban Tổ chức giới đàn Tổ Đình Long Thiền, Biên Hòa

– Năm 1983 Giám khảo kiêm Đệ lục Tôn chứng Giới Đàn Tổ Đình Long Thiền do TH-PG Đồng Nai tổ chức.

– Năm 1984, 1986,1988, 1995 Thư Ký, Giám Khảo kiêm đệ ngũ Tôn Chứng Tăng Già các giới đàn do TH-PG Đồng Nai tổ chức.

– Năm 1998, 2000, Thư Ký, Giám Khảo kiêm đệ tứ Tôn chứng Tăng Già các giới đàn do TH-PG Đồng Nai tổ chức.

– Năm 2002, 2004, 2006 Chánh Thư Ký, Giám khảo kiêm đệ nhị Tôn Chứng Tăng Già các giới đàn do TH-PG Đồng Nai tổ chức

– Năm 2009, phụ tá Hòa Thượng Đàn Đầu truyền giới bổn cho giới tử đàn Tỳ kheo do THPG Đồng Nai tổ chức từ ngày 10 đến 12/04/2009

3/ . Giáo Thọ Trường Hạ :

– Giáo Thọ Trường Hạ Tổ đình Long Thiền từ năm năm 1983 đến nay

– Giáo Thọ các Trường Hạ Tp.Biên Hòa, huyện Long thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Xuân Lộc, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai

4/ . Tham gia tổ chức hành chánh Giáo Hội :

– Phó Ban Đại Diện Phật Giáo Thành phố Biên Hòa từ năm 1983 đến 2002.

– Thư Ký Văn phòng TH-PG Đồng Nai từ năm 1983-1996

– Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng TH-PG Đồng Nai khóa IV (1997-2002 và khóa V (2002-2007)

– Chánh Thư Ký TH-PG Đồng Nai khóa VI (2007-2012)

– Chánh Thư Ký Ban Tăng Sự TH-PG Đồng Nai từ năm 1997 đến 2001

– Phó Ban Tăng Sự TH-PG Đồng Nai từ năm 2002 đến nay

– Cố vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Tỉnh Đồng Nai niên khóa 2002-2007.

– Năm 2001 Được Tỉnh Hội cử đi tu nghiệp khóa Giáo Dục, Hành chánh và Sư Phạm tại Văn phòng II Trung Ương GHPGVN

– Năm 2004 được Ban Tôn Giáo Dân Tộc Tỉnh Đồng Nai cử đi tu nghiệp hành chánh tại Học Viện Hành Chánh Quốc Gia Tp.Hồ Chí Minh.

5/ . Công tác Hoằng Pháp :

– Giảng sư các Lớp giáo lý căn bản tại Quan Âm Tu viện, Long Sơn Cổ Tự, Chùa Quan Âm (Bình Dương), Chùa Phước Thiện An, Chùa Ngọc Hòa Thanh (Quận 12), Chùa Bửu Quang (Quận 8,Tp.Hồ Chí Minh), Chùa Phước Ân, Chùa An Hòa (Long An), Tịnh xá Bửu Sơn, Bửu Hoa Ni Viện (Đồng Nai), Di Đà Tu Viện, Chùa Trúc Lâm (Bình Phước), Chùa Phước An (Gò công, Tiền Giang),Chùa Xuân Hòa (Long Khánh), Chùa Vạn Thọ (Trảng bom), Chùa Pháp Thường (Nhơn Trạch)

Từ năm 1970 đến nay :

– Thư Ký Ban Hoằng Pháp TH-PG Đồng Nai từ năm 1997 đến 2001

– Phó Ban Hoằng Pháp TH-PG Đồng Nai từ năm 2002 đến nay

– Giảng sư đoàn Ban Hoằng Pháp Tỉnh Hội Phật giáo Đồng Nai.

– Giảng sư thuyết giảng tại các trường Hạ huyện Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Biên Hòa, Nhơn Trạch.

6/ . Giáo Dục Tăng Ni :

– Ủy viên Ban Giáo Dục Tăng Ni TH-PG Đồng Nai từ năm 1997-2007

– Phó Thư Ký Ban Giám Hiệu trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Nai từ năm 1992 đến năm 2006

– Năm 2006 Hiệu phó Giám Luật Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.

– Giáo thọ Lớp Giáo Lý Căn Bản tại Tổ Đình Long Thiền 1990-1996

– Giáo thọ giảng dạy bộ môn : Nhị Khóa Hiệp Giải, Kinh Lăng Nghiêm, Phật Pháp Căn Bản, Sinh Hoạt Hành Chánh Giáo Hội tại Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Đồng Nai từ năm 1996 đến nay.

Năm 2010 : Phó Chủ Nhiệm kiêm Chánh Thư Ký Lớp Cao Đẳng Phật Học chuyên khoa tỉnh Đồng Nai

7/. Nghi lễ Tỉnh Hội :

– Được mời đãi lao Hòa thượng Thích Minh Chánh, thành viên Hội Đồng Chứng Minh, Ủy viên Hội Đồng Trị Sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị Sự THPG Đồng Nai tuyên đọc Thông Điệp của Đức Pháp Chủ GHPGVN tại đại lễ Phật đản PL 2553 – DL 2009.

– Đãi lao Hòa Thượng đàn đầu Thích Diệu Tâm truyền Cụ túc giới tại Giới Đàn Nguyên Thiều – 2009.

8/ . Tham gia Phật sự Trung Ương Giáo Hội :

– Ủy viên Tiểu Ban Thông Tin Phật sự GHPGVN, đặc trách miền Đông Nam bộ.

– Ủy viên Ban Tăng sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam khóa VI (2007-2012)

– Phó Tiểu Ban Thông Tin Phật Sư GHPGVN – đặc trách miền Đông Nam Bộ (2007-2012)

9/ . Sách biên soạn :

– Lễ sám thù ân của Liên Tông Tịnh Độ Non Bồng.

– Hoa Sen bên núi xưa.

– Hoa Sen trong nắng mới.

– Hoa Sen vi diệu pháp.

– Còn mãi những Hoa Sen.

– Tiểu sử Đức Sư Ông thượng Bửu hạ Đức

– Vài nét về Ni trưởng Huệ Giác.

– Tiểu sử đức Hòa thượng Tôn Sư thượng Thiện hạ Phước

– Tiểu sử Sư Cụ Thích Hồng Tại (Đoàn Trung Còn), nguyên Hội Trưởng TW Tịnh Độ Tông VN

– Phật Học Đại Cương (Sách giáo khoa dành cho Phật tử tu học giáo lý Phật học)

– Nghi Thức Tụng Niệm trong Liên Tông

– Tổ chức Phật Giáo Việt Nam (giảng tại Trường TCPH tỉnh Đồng Nai)

– Khóa Tu Bá Nhựt Trì Danh (phát hành năm 2008)

– Lược sử Quan Âm Tu Viện (năm 2009)

– Sách “Trọn một niềm tin” (ấn hành đầu năm 2009), tái bản lần thứ nhất tháng 2/2010

– Tưởng niệm 55 năm Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang vắng bóng, soạn năm 2009

– Phật Pháp Khí (chuông mõ, trống), soạn năm 2009

– Công hạnh niệm Phật (ấn hành 17/11/Kỷ sửu – 2009), tái bản lần thứ nhất, tháng 01/2010

Sách sẽ xuất bản :

– Thể Hiện Hạnh Lành,2009

– Phật Giáo & vấn đề Hộ Quốc An Dân, 2009

– Đạo Phật & vấn đề nhập thế, 1991, tái bản 2010

– Tịnh Độ giảng lược, 2010

Sách hợp tác biên soạn :

– Những ngôi chùa Đồng Nai (NXB TP.HCM)

– Từ điển địa danh lịch sử văn hóa du lịch Việt Nam (NXB Văn Hóa Thông Tin, sách dày 1549 trang ).

– Biên tập kỷ yếu Hòa Thượng Phó Pháp chủ GHPGVN thượng Huệ hạ Thành

– Biên tập Kỷ yếu Đại Giới Đàn Tổ Đình Long Thiền

– Tìm hiểu về Phật Giáo Khất Sĩ ở Nam bộ Việt Nam (trong thế kỷ 20)

– Chứng minh Nguyệt san Văn hóa Hương Thiền

– Cộng tác viên Nguyệt San Hương thiền

Viết lời giới thiệu sách :

– Lời giới thiệu sách Niệm Phật yếu chỉ, tác giả Từ Thị Bích Thủy,2009

– Lời giới thiệu sách Tịnh Độ và vấn đề sanh tử, tác giả Thanh Uyên,2010

10/ . Tấn phong :

– Được tấn phong lên hàng giáo phẩm Thượng Tọa tại Đại hội Phật Giáo tòan quốc lần thứ IV, ngày 23/11/1997 (24/10 âl, năm Đinh Sửu)

– Được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng tại đại hội Phật Giáo toàn quốc lần thứ VI, ngày 14/12/2007 (05/11/ âl Đinh Hợi)

11/. Bút hiệu, ký hiệu trên các sách đã biên soạn, và trên trang Web :

HT Thích Giác Quang, Sư Giác Quang, Quê Hương (Phổ Đà sơn), Minh Tiến, Thanh An, Tích Thiện, Thiện Niệm (trên nguyệt san Hương Thiền, trên các sách và trên trang Website diễn đàn liên tông tịnh độ non bồng)

12/. Tham gia xã hội :

– Phó Ban Cán Sư MTTQ, khu phố 5, Phường Bửu Hòa 1983-1997

– Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Chữ Thập Đỏ Tp.Biên Hòa 1996-2000

– Ủy viên Ban Chấp Hành Hội Chữ Thập Đỏ phường Bửu Hòa 1988-1999

– Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân khóa V và VI từ năm 1987 đến 1994

– Ủy viên Mặt Trận Tổ Quốc phường Bửu Hòa từ năm 1986 đến 1997

13/. Bằng khen :

– Bằng khen của UBMTTQ VN Tỉnh Đồng Nai về công tác Mặt Trận năm 1996.

– Bằng khen của Ban Tôn Giáo Dân Tộc Tỉnh Đồng Nai về công tác Tôn giáo điển hình tiên tiến 2005

– Huy hiệu 300 năm Biên Hòa Đồng Nai do Tỉnh Ủy Tỉnh Đồng Nai trao tặng năm 1998.

– Huy chương vì sự nghiệp Đại Đoàn Kết Toàn Dân do Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam trao tặng năm 2000.

– Huy chương vì sự nghiệp Từ Thiện Xã Hội do Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trao tặng 2002.

– Kỷ niệm chương 50 năm thành lập Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam

– Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Từ Thiện Xã Hội do Trung Ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam trao tặng năm 2006.

– Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về công tác từ thiện xã hội năm 2006

– Bằng khen của UBND Tỉnh Đồng Nai về công tác tôn giáo và dân tộc năm 2007.

– Bằng tuyên dương công đức của THPG Đồng Nai tích cực công tác đạo pháp và dân tộc năm 2008

– Bằng chức sự của THPG Đồng Nai trao tặng để lưu niệm công đức đương vi giới sư phụ tá Hòa Thượng Đàn đầu đàn Tỳ kheo ngày 12/4/2009

– Bằng khen của UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai ngày 14/12/2009, đã hoàn thành xuất sắc công tác vận động toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Bằng Tuyên dương công đức ngày 5/01/2011 của THPG Đồng nai v/v hoàn thành công tác Phật sự của Tỉnh hội năm 2010.

– Bằng tuyên dương công đức ngày 5/01/2011 về công tác cứu trợ thiên tai các tỉnh miền Trung năm 2010.

– Bằng khen của Sở Nội vụ tỉnh Đồng nai ngày 4/01/2011 về phong trào thi đua điễn hình tiên tiến năm 2010.Có phản hồi đến “Vài Nét Về Hòa Thượng Thích Giác Quang - Viện Phó Quan Âm Tu Viện Đồng Nai”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com