Hòa thượng Tịnh Không – Vị Pháp sư tôn quý của Phật giáo có tầm ảnh hưởng lan toả chánh pháp khắp nơi trên Thế giới đã thu thần viên tịch vào 2 giờ sáng  của Đài Bắc ngày 26/7/2022 , trụ thế 96 tuổi.

Kính nguyện Giác Linh Lão Pháp Sư Tân Viên Tịch Hoà Thượng đạo hiệu thượng Tịnh hạ Không cao đăng Phật Quốc, hồi nhập ta bà, phân thân hoá độ.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Tiểu sử Hòa thượng Pháp sư Tịnh Không

Lão pháp sư thượng Tịnh hạ Không, thế danh Từ Nghiệp Hồng, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1927, tại huyện Lư Giang, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Thời thiếu niên ngài học ở Trường Trung học Quốc Lập Thứ Ba và Trường Trung học Nam Kinh Thị Lập Thứ Nhất. Năm 1949 ngài đến Đài Loan, phục vụ ở Thật Tiễn Học Xã, lúc có thì giờ ngài nghiên cứu học tập kinh sử triết học. Năm 26 tuổi bắt đầu học Phật và ăn chay trường, đầu tiên cầu học với nhà triết học Giáo sư Phương Đông Mỹ (1 năm). Kế đến theo học với cao tăng Mật tông Đại Sư Chương Gia (3 năm). Sau cùng đến Đài Trung cầu pháp với nhà Phật học Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam (10 năm).

Năm 1959 (33 tuổi) ngài thế độ ở chùa Lâm Tế, vùng Viên Sơn, Thành phố Đài Bắc, pháp danh là Tịnh Giác, pháp tự là Tịnh Không. Sau khi thọ giới cụ túc ngài đi khắp nơi giảng kinh thuyết pháp ở Đài Loan và các nước trên thế giới. Trước sau đã giảng giải như: kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác, Tịnh Độ Ngũ Kinh (kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại Thế Chí Bồ-tát Niệm Phật Viên Thông Chương, phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện), kinh Kim Cang, kinh Địa Tạng, kinh Phạm Võng, kinh Nhân Vương, kinh Đại Bát-nhã Cương Yếu, Bát-nhã Tâm Kinh, kinh Bát Đại Nhân Giác, kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Thù Thắng Chí Lạc, kinh Đương Lai Biến, kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, kinh Kiết Hung, Lục Tổ Đàn Kinh, Sa-di Luật Nghi Yếu Lược, Đại Thừa Khởi Tín Luận, Vãng Sanh Luận, Đại Trí Độ Luận, Bách Pháp Minh Môn Luận, Duy Thức Nghiên Cứu, Bát Thức Quy Củ Tụng, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm, Phật giáo Tam tạng kinh điển mấy mươi bộ. Ngoài ra, ngài còn giảng Thái Thượng Cảm Ứng Thiên và Liễu Phàm Tứ Huấn, còn có chương trình Nhân Ái Hòa Bình Giảng Đường, giảng kinh thuyết pháp đã hơn 60 năm chưa từng gián đoạn.

Hòa thượng Tịnh Không tinh thông kinh luận của các tông phái Phật giáo và học thuyết của những tôn giáo khác như Nho, Đạo, Kitô, Islam v.v… Đặc biệt đối với Tịnh độ tông Phật giáo, ngài tận tâm tận lực chuyên tu chuyên hoằng, được thành tựu rất là huy hoàng. Hiện nay, có phát hành nhiều loại băng giảng cassette, băng giảng video, đĩa CD, đĩa VCD, DVD, có đến mấy ngàn tập. Hơn nữa, ngài là người tiên phong trong việc áp dụng kĩ thuật truyền thông đa phương tiện Internet để phổ cập Phật học với trọng tâm là pháp môn Tịnh độ. Các bài giảng của Hòa thượng có thể tìm thấy phổ biến trên các trang Website, YouTube bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Hoà thượng luôn nhấn mạnh, Phật giáo không phải là tôn giáo, không phải là triết học, Phật giáo là giáo dục Phật-đà, dựa vào trí tuệ và từ bi để thành đạo, chứ không phải là tôn giáo mê tín dị đoan.

Thuận thế vô thường, Đại lão Hòa thượng pháp sư Tịnh Không đã viên tịch vào 2 giờ sáng ngày 26/7/2022, trụ thế 96 tuổi. Thành Kính đảnh lễ giác linh Ân Sư Đại Lão Hoà Thượng Thượng Tịnh Hạ Không

(Theo niemphat.org)
Có phản hồi đến “Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không Tân Viên Tịch ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com