Đài Loan: Triển Lãm Bức Tranh Đức Phật Lớn Nhất Thế Giới

đài bắc 09/01/2018 08:38 0 bình luận

Bức tranh dài 166.5m rộng 72.5m gần như đã hoàn tất do một thiền sư và một họa sĩ tên là Hung Chi-sung vẽ nhằm thúc đẩy hòa bình thế giới. Chỉ một phần ba bức tranh được triển lãm tại nhà thi đấu Taoyuan và bức tranh hoàn tất sẽ được triển lãm tại Cao Hùng, Đài Nam vào tháng năm.