Ký tự được đánh dấu: sư

 • 29. Tổ Huệ Khả

  02/10/2017 08:04 0 bình luận

  Sư đến huyện Quản Thành, ở trước tam quan chùa Khuôn Cứu diễn nói đạo vô thượng. Nhằm lúc ông trụ trì là pháp sư Biện Hòa đang giảng kinh Niết-bàn, thính giả bên trong từ từ rút lần ra nghe Sư diễn hóa. Ông Biện Hòa bực tức mới đi cáo gian với quan Ấp Tể tên Ðịch Trọng Khản rằng “Sư giảng tà thuyết làm việc phi pháp”.

   
 • Mù Sương

  18/05/2017 10:35 0 bình luận

  Những lần theo mẹ tôi, sau này, khi cúi xuống lạy hòa thượng ba lạy xong - là tôi lại lẻn ra bên sau chơi với hai con sóc hoặc vô phòng của vị sư ấy. Lúc nào sư cũng cho tôi quà này hay quà nọ. Đôi khi sư lại cho tôi những quyển sách nhỏ về mẫu chuyện đạo, những xấp hình màu rất đẹp - mà sau này tôi mới biết đấy là sự[...]

   
 • Mùa Lễ Báo Hiếu Kan Ben Trên Đất Nước Campuchia

  20/09/2016 06:32 0 bình luận

  Ở Campuchia, những ngày này đang trong mùa lễ Kan Ben, là dịp để người dân “đất nước Chùa Tháp” tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công ơn, cầu phước cho vong linh các bậc sinh thành, những người trong thân tộc đã quá cố.

   
 • Ánh Thái Dương

  10/01/2016 09:25 0 bình luận

  Sư ban tên Ánh Thái Dương Mong con luôn giữ tình thương bên mình Đường tu lắm nổi nhục vinh Sáng trong vững bước an bình tỏa bay

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com