An cư kiết hạ
Con mong Sư khỏe
Giao bớt việc công
Vun trồng định tuệ

Từ bi trí huệ
Rạng tỏa quang khai
Giác tha liên đài
Thảnh thơi an lạc

Nhìn sư tuổi hạc
Vất vả quanh năm
Con lo khóc thầm
Hay tin Sư bệnh

Một đời phụng mệnh
Chư Phật mười phương
Xuyên khắp muôn đường
Gieo mầm Phật pháp

Phong ba bão táp
Đâu cản tâm Sư
Khuya sớm cần cù
Tiền đồ tông tổ

Biết bao cực khổ
Hoằng pháp lợi sanh
Dạy khuyên làm lành
Truyền trao pháp bảo

Mong đàn con thảo
Nối gót tiền nhân
Tinh tấn ân cần
Tu hành chuyên nhất

Nguyện tri hướng Phật
Rộng lớn bao la
Sức khỏe tuổi già
Yếu gầy cản lại

Sư là mãi mãi
Trăng tỏa đèn soi
Xuyên khắp muôn loài
Ấm lòng bi nguyện

Tâm từ làm thiện
Truyền thấu chúng sanh
Quy hướng làm lành
Sớm thành đạo quả

Bóng Sư cao cả
Hơn núi hơn sông
Như áng mây hồng
Che đời dịu mát

Chúng con lầm lạc
Chẳng biết đường đi
Ngày đêm sân si
Tham sân mê đắm

Sư dang tay nắm
Kéo chúng con lên
Mang về cận bên
Lục hòa khuyên dạy

Sao trời đã thấy
Đèn tỏa truyền đăng
Sư là vĩnh hằng
Non Bồng Tịnh Độ

Cầu xin Phật hộ
Sư mãi khỏe an
Lui gót thanh nhàn
Buông xa việc nước

Chúng con tiếp bước
Thay gánh việc thiêng
Sư đừng lo phiền
Khổ gầy đau mệt

Đường đi không lệch
Tông chỉ Sư ban
Tất cả sẵn sàng
Bên Sư truyền pháp.

Liên Tông bảo tháp
Ông Cố truyền đăng
Con cháu siêng năng
Tu hành niêm mật

Nguyện cầu chư Phật
Trì nguyện giúp Sư
Ban trải tâm từ
Xây nhà cực lạc

Chúng con ghi tạc
Ân đức cao thâm
Bồ đề gieo mầm
Lòng thành dâng kính.

Mong Sư an tịnh
Làm chốn tựa nương
Khai lối gieo đường
Đưa con về Phật.

Ngọc Hằng

Xem thêm:

Truyền Đăng Tục Diệm – Tâm Sự Cùng Sư
Có phản hồi đến “Nguyện Cầu Sư Khỏe”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com