Phần 3: Nếu Người Thân Của Bạn Lo Ngại Về Vaccine Covid 19 , Hãy Cho Họ Biết Những Thông Tin Cần Thiết Này

pfizer 03/02/2021 03:07 0 bình luận

Nếu họ nói: “Tôi không biết có gì trong vaccine.” Bạn có thể nói: Cũng tốt thôi. Danh sách thành phần của vaccine bao gồm nhiều tên rất dài chỉ có nhà hóa học mới nhận ra. Sau đây là vài thành phần chính trong vaccine của Moderna và Pfizer, hai loại vaccine đang được cấp phép và chúng hoạt động như thế nào: