Sáng ngày 8/10, nhằm ngày 19/8 AL, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm long trọng diễn ra lễ khai mạc đại giới đàn Pháp Loa. Giới đàn sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10/2017, nhằm ngày 19-23/8 AL.

Xem thêm:

Sơ Lượt Về Thiền Sư Pháp Loa Trong Phật Giáo Đời Trần

Năm nay có tất cả 2700 giới tử phát nguyện thọ giới tại Giới Đàn Pháp Loa. Buổi sáng, các giới tử sẽ tập ổn định, nhận phù hiệu, sinh hoạt nội quy giới đàn . Trong 5 ngày diễn ra giới đàn, các giới tử sẽ thi khảo hạch, thi tụng luật và thi tự luận, cũng như sơ lượt về tiểu sử của Thiền sư Pháp Loa. Giới đàn sẽ hoàn mãn vào lúc 16h ngày 12/10/2017, nhằm ngày 23/8 AL.

Chương trình đại giới đàn Pháp Loa

Ngày 08/10/2017 (nhằm ngày 19/08/Đinh Dậu), ngày thứ 1:
07h00: Giới tử tập trung tại Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
Lập thủ tục nhận phù hiệu, báo danh, an đơn.
08h00: Kiết giới tràng tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức.
09h00: Họp Ban Giám khảo, Ban Quản giới tử tăng ni.
10h00: Sinh hoạt nội quy giới đàn.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h00: Giới tử tăng ni thi môn luận văn.
15h00: Giới tử tăng ni thi vấn đáp.
17h00: Dược thạch.
18h30: Giáo giới hạnh nghi.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 09/10/2017 (nhằm ngày 20/08/Đinh Dậu), ngày thứ 2:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h00: Đón tiếp quan khách.
08h00: Cung nghinh Chư tôn Giáo phẩm quang lâm.
08h30: Khai mạc (có chương trình riêng).

Cung an chức sự, tuyên bảng Thập sư phương trượng
.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Khai đạo Giới tử.
17h00: Dược thạch.
18h00: Giới tử tăng ni thi tụng luật.
21h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 10/10/2017 (nhằm 21/08/Đinh Dậu), ngày thứ 3:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử lễ sám hối.
05h30: Tiểu thực.
07h30: Giáo giới hạnh nghi
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
14h00: Họp Hội đồng thập sư.
17h00: Dược thạch.
18h00: Truyền giới Sa di, Sa di ni.
Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phát lồ sám hối.
21h00: Truyền giới Thức xoa ma ni.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 11/10/2017 (nhằm ngày 22/08/Đinh Dậu), ngày thứ 4:
03h30: Thức chúng.
04h00: Giới tử sám hối.
05h30: Tiểu thực.
06h30: Truyền giới Tỳ kheo và Tỳ kheo ni.
11h00: Thọ trai.
12h00: Chỉ tịnh.
13h30: Thập sư ni đưa giới tử ni đến Đại Tăng cầu Chánh pháp yết ma.
14h00: Thuyết giảng giới luật
17h00: Dược thạch.
18h00: Truyền Bồ tát đạo tục thông hành giới.
20h00: Tấn hương.
21h00: Tạ lễ Giới sư, Hòa thượng ban đạo từ.
22h00: Tuần chiếu, chỉ tịnh.

Ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/08/Đinh Dậu), ngày thứ 5:

03h30: Thức chúng.
04h00: Giảng dạy giới luật.
05h30: Tiểu thực.
06h00: Truyền Tam quy ngũ giới và Thập thiện.
08h30: Bế mạc (có chương trình riêng).
11h00: Trai tăng, Tạ đàn.
Chư tôn đức tăng ni hồi quy bổn tự.
16h00: Giới đàn hoàn mãn.

Ngọc Hằng tổng hợpCó phản hồi đến “Đồng Nai: 2700 Giới Tử Thọ Trường Tại Đại Giới Đàn Pháp Loa ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com