Đồng Nai: 2700 Giới Tử Thọ Trường Tại Đại Giới Đàn Pháp Loa

Sáng ngày 8/10, nhằm ngày 19/8 AL, tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã trang nghiêm long trọng diễn ra lễ khai mạc đại giới đàn Pháp Loa. Giới đàn sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10/2017, nhằm ngày 19-23/8 AL.