CÁO PHÓ

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

– Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa;

– Môn phong Pháp phái Liên tông Tịnh Độ Non Bồng;

– Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

NI TRƯỞNG THÍCH NỮ HUỆ GIÁC

– Nguyên Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kỳ VI;

– Nguyên Ủy viên Ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI, VII;

– Nguyên Phó Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ V;

– Nguyên Cố vấn Phân Ban Ni giới Trung ương GHPGVN nhiệm kỳ VI;

– Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ VI, VII;

– Nguyên Phó Ban Trị sự, Trưởng Ban Từ thiện XH GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ VI;

– Nguyên Phó Phân Ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;

– Nguyên Trưởng ban Bảo trợ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai;

– Tông trưởng Liên tông Tịnh Độ Non Bồng;

– Viện chủ Quan Âm Tu viện – Trụ trì Tổ đình Linh Sơn (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thu thần viên tịch vào lúc 07giờ00, ngày 21 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày 09 tháng Chạp năm Canh Tý) tại Quan Âm Tu viện, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

– Trụ thế: 84 năm

Kim quan Ni trưởng được tôn trí tại Quan Âm Tu viện, khu phố 3, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 07giờ00, ngày 22/01/2021 (10/ tháng Chạp/Canh Tý).

Lễ nhập kim quan chính thức cử hành vào lúc 18giờ00, ngày 21/01/2021 (09/ tháng Chạp/Canh Tý).

– Hạ lạp: 54 năm

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 07giờ00, ngày 25/01/2021 (13/tháng Chạp/Canh Tý), sau đó cung thỉnh kim quan về tôn trí tại Tổ đình Linh Sơn, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lễ di quan nhập Bảo tháp vào lúc 08giờ00, ngày 28/01/2021 (16/tháng Chạp/Canh Tý) tại Tổ đình Linh Sơn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

Cố Ni trưởng Thích nữ HUỆ GIÁC pháp hiệu LỆ CƯNG

NGÀY 09/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 21/01/2021)

7h00: Tăng Ni, Môn đồ tứ chúng, Phật tử vân tập.

18h00: Lễ Cung Thỉnh Nhục Thân Ni Trưởng Nhập Kim Quan

19 giờ 00: Lễ niêm hương bạch Phật khai kinh – Khai chung bảng.

20 giờ 00: Lễ cung thỉnh Giác linh an vị – Lễ Thọ Tang

21h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền

23h00: Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 10/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 22/01/2021)

7h00: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

10h00: Cúng Phật

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h30: Thọ Trai

14h đến 18h Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền

23h00 Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 11/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 23/01/2021)

7h00: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

10h00: Cúng Phật

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h30: Thọ Trai

14h đến 18h Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

18h00: Lễ tụng kinh Di Giáo

23h00: Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 12/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 24/01/2021)

7h00: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

10h00: Cúng Phật

11h00: Cung Tiến Giác Linh

12h00: Thọ Trai

14h đến 18h Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

19h00: Lễ tụng kinh Di Giáo và cúng dường hoa đăng Tưởng Niệm Ân Sư

23h00: Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 13/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 25/01/2021)

5h00: Tăng Ni, Môn hạ đệ tử tứ chúng, Phật tử vân tập.

7h00: Lễ truy niệm của HĐCM, HĐTS GHPGVN, Chư tôn đức thường trực BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai và Môn phong pháp quyến.

8h00: Lễ Phụng tống Kim Quan – Di ảnh về an trí tại Tổ Đình Linh Sơn,

núi Dinh, BR-VT

10h00: Cúng Phật

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h30: Thọ Trai

14h đến 18h: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền

23h00: Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 14/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 26/01/2021)

7h00: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

10h00: Cúng Phật

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h30: Thọ Trai

14h đến 18h: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

19h00: Khóa lễ tụng kinh Phổ Hiền

23h00: Niệm Phật – Chỉ Tịnh

NGÀY 15/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 27/01/2021)

7h00: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

10h00: Cúng Phật

10h30: Cung Tiến Giác Linh

11h30: Thọ Trai

14h đến 18h: Lễ Viếng Của Quý Phái Đoàn

16h30: Dược Thạch

19h00: Lễ Phụng Linh Mô Yết Phật – Triệu Tổ và Bố Tát

21h00: Khóa lễ tụng kinh Di Giáo

NGÀY 16/12/ Canh Tý (Nhằm Ngày 28/01/2021)

06h00: Cung nghinh chư Tôn Giáo phẩm, Quý quan khách quang lâm

7h30: Lễ Bạch Phật, Tổ – Cung Tiến Giác Linh

8h00: Lễ Tuyên Pháp ngữ – Phụng tống kim quan nhập Bảo tháp (có chương trình riêng).

Sau đó lễ di quan nhập tháp tại khuôn viên Tổ Đình Linh Sơn, TX. Phú Mỹ, BRVT

11h00: Lễ Thượng Chơn Dung.

12h00: Hoàn Mãn.

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

TRƯỞNG BAN BAN TRỊ SỰ

Đã ký

Hòa thượng Thích Nhật Quang
Có phản hồi đến “Cáo Phó: Ni Trưởng Thượng Huệ Hạ Giác - Viện Chủ Tổ Đình Quan Âm Tu Viện Đồng Nai - Tân Viên Tịch”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com