Trò Chuyện Cùng Đầu Bếp Phật Tử Người Canada Trường Chay Vì Động Vật

tâm l inh 08/03/2019 10:18 0 bình luận

Không, bạn không thấy một đầu bếp giận dữ nào nữa. Có rất nhiều việc cho những người trẻ ngày nay; họ chỉ phải đi thôi. Bạn không cần phải lấy người tốt nhất bằng cách la mắng họ. Nó không hiệu quả. Tôi nghĩ rằng văn hóa bạo lực này trong nhà bếp đã qua rồi. Tôi tin rằng mọi người đang thay đổi theo cách tốt trong xã[...]