Tại Sao Tôi Trở Thành Một Tu Sĩ Phật Giáo?

tại sao 01/03/2016 08:45 2 bình luận

Tôi là người con độc nhất của một gia đình theo Thiên Chúa. Tôi thường đến học và giúp lễ nhà thờ trong ngày chủ nhật. Thầy mẹ tôi rất ngoan đạo và hay tham gia các hoạt động tại nhà thờ. Nhưng càng đến tuổi già, ông bà bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn và tự thấy mình đã phí mất phần lớn cuộc đời cho sinh hoạt nhà thờ. Từ đó[...]