Ký tự được đánh dấu: pháp phật

  • Gia Chủ Hỏi Pháp - HT Thích Thiện Siêu

    Phật tử nghiên cứu và học hỏi giáo lý của đức Phật là cốt tìm một phương pháp giải thoát và an lạc cho chính mình. Cũng như ngày xưa, khi đức Phật còn tại thế, các vị cư sĩ cũng đi đến với Ngài là để cầu sự chỉ giáo của Ngài, hầu mong đem lại cho họ một cuộc sống hạnh phúc an vui.

     
  • Mật Tông Có Phải Là Pháp Phật Không? Ai Có Thể Tu Hành Theo Mật Tông?

    VẤN: Xin Sư cho con biết những bộ kinh Mật Tông, như bộ “Lục Tự Thần Chú Vương Kinh” có phải do Đức Phật thuyết pháp và là pháp Phật không? Mật Tông là gì và xuất pháp từ đâu? Có phải người tu theo Mật Tông sẽ có một năng lực nhiệm màu có thể cứu giúp rất nhiều người, biết được quá khứ vị lai, quyết định sự tái sanh[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com