Phật Giáo Hai Miền Nam Bắc Hàn Quốc Cùng Nhau Nguyện Cầu Thống Nhất Đất Nước Tại Núi Kim Cương

Tông Phái Tào Khê của Nam Hàn và Ủy Ban Trung Ương Liên Đoàn Phật Giáo Bắc Hàn đã gặp nhau tại chùa Shingye trên núi Kim Cương vào hôm 13/10 để cùng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm kể từ ngày chùa được khôi phục. Những nghi thức này được phái đoàn Phật Giáo Nam Hàn tổ chức khi đến thăm viếng Bắc Hàn vào năm nay.