Nhớ Cô – Dương Tống Bạch Liên

nhớ cô 13/04/2021 03:19 0 bình luận

CON về chùa cũ tìm cô MINH quang chiếu rọi ảo mờ bóng xưa NGUYỆT tâm rạng tỏ sao vừa NGỌC sen khai mở dựng chùa tình thương HẰNG đêm đau bệnh phiền vương