CON về chùa cũ tìm cô

MINH quang chiếu rọi ảo mờ bóng xưa

NGUYỆT tâm rạng tỏ sao vừa

NGỌC sen khai mở dựng chùa tình thương

HẰNG đêm đau bệnh phiền vương

CUNG từ đức hạnh đậm hương vô thường

TIỄN người về cõi Tây phương

ơi nhớ mãi như dường hôm qua

DƯƠNG trần chia nẻo can qua

TỐNG hành ly biệt về nhà Phật Âm

BẠCH thanh nhơn nghĩa âm thầm

LIÊN hồng bay khắp gieo mầm thiện duyên

HOA trời ban trải dong thuyền

KHAI thông cửa Phật đạo huyền quê xa 

KIẾN tâm cô bước lên tòa

PHẬT từ gia hộ đưa đò về Tây

VÃNH khai đạo nghiệp từ đây

SANH về Cực Lạc đêm ngày trọn tu.

Ngọc Hằng
Có phản hồi đến “Nhớ Cô – Dương Tống Bạch Liên”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com