Trung Hoa: Các Nhà Sư Dấn Thân Vào Cuộc Chiến Chống Căn Bệnh HIV/AIDS

HIV/AIDS 28/05/2015 09:58 0 bình luận

“Chen Fen”, một phụ nữ đang chiến đấu với căn bệnh AIDS trong 16 năm đang nghĩ tưởng đến năng lượng và sức mạnh cần thiết dù cô rất yếu vì bị nhiễm bệnh. Nguồn động lực giúp cô lấy lại sức khỏe cả thân và tâm không phải là một loại thuốc mới mà chính là từ niềm tin ở một tôn giáo cổ xưa.