Tôi Vẫn Tiếp Tục Cuộc Hành Trình Tâm Linh Phật Giáo

Tôi đã bắt đầu cuộc hành trình tâm linh ngay từ hồi còn là đứa bé nhỏ xíu, khi tôi tìm đọc cuốn sách nhỏ mang dòng chữ "Ngũ giới" ngay bên bàn thờ Phật.