Các Sư Cô Học Võ Kungfu Trên Dãy Núi Himalaya Được Đề Cử Giải Thưởng Nhân Quyền Châu Âu

Các sư cô của dòng truyền thừa Drukpa 1000 năm đã học võ Kung Fu trong 13 năm. Họ đã tạo cảnh quan cho ngọn núi họ đang sinh sống. Đó là địa điểm mới lạ phủ sóng trên các phương tiện truyền thông và video: một nhóm các sư cô trong y áo và giày thể thao đang cầm dao rựa giữa cảnh quan núi rừng Himalaya. Khoảng 500 sư cô[...]