Ký tự được đánh dấu: dân tộc việt nam

 • Vai Trò Của Người Phụ Nữ Trong Văn Hóa Dân Tộc Việt Nam

  Người Phụ Nữ Việt Nam đã đóng góp những gì qua văn học, thơ văn và nền văn hóa của nước nhà ? – Ngày xưa khi Việt Nam chúng ta còn theo truyền thống Nho gia đã quá trọng nam khinh nữ. Cho nên đã có nhiều người nữ đã cải dạng nam nhi để đi thi hay làm tướng khi ra trận. Đặc biệt là vai trò của người đàn bà thuở ấy chỉ[...]

   
 • Mái Chùa Trong Lòng Dân Tộc Người Việt Nam

  Ðến chùa, được quỳ dưới Phật đài, chiêm ngưỡng tôn nhan đức Phật, nghe lời tụng kinh ngọt ngào du dương quyện với khói trầm hương nghi ngút, lòng người lắng dịu bao phiền não lo toan. Mái chùa chính là quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt. Mái chùa che chở cho dân tộc Việt trong những thời kỳ đen tối của lịch sử, che[...]

   
 • Mái Chùa Trong Lòng Dân Tộc Việt Nam

  Nhân dân Việt Nam từ ngàn xưa vốn có truyền thống yêu nước thương nòi, có nền văn minh lúa nước; lấy đạo đức, hiếu nghĩa làm nền tảng luân lý. Ðạo Phật được truyền vào Việt Nam với tinh thần Từ bi sẵn có, cộng với lẽ sống Trung đạo đã mang đến cho người dân một nếp sốâng mới, nếp sống thuần từ, đức hạnh. Và cũng từ yếu[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com