Phật Giáo Giúp Tay Vợt Novak Djokovic Ghi Kỷ Lục Giải Wimblendon 2015

"Tôi cố gắng đặt mình vào thời điểm hiện tại, không phải chiến đấu với suy nghĩa và áp lực và thú vị nhưng chỉ nhận thức chúng và an trú suy nghĩ trong hiện tại và cũng giữ bản thân và bình tĩnh. Tôi cố gắng an trú trong từng phút giây và thưởng thức nó."