Campuchia: UNICEF Đồng Hành Cùng Các Nhà Sư Giúp Đỡ Bệnh Nhân AIDs

Cô Cheng được chẩn đoán mắc bệnh HIV vào năm 2002, và một năm sau đó thì chồng của cô qua đời vì những bệnh gây ra do nhiễm HIV/AIDS. Từ đó trở đi, thầy Khun KHat, một nhà sư thường xuyên đến thăm và hỗ trợ cũng như ủng hộ vô giá nhiều thứ khi người mẹ 34 tuổi này phải đương đầu với việc chống lại căn bệnh HIV và nuôi[...]