Thủ Tướng Quốc Gia Phật Giáo Bhutan: Không Xuất Khẩu Tổng Giá Trị Hạnh Phúc

Thủ tướng mới của Bhutan Tshering Tobgay cho biết đây không phải là công việc của chính quyền ông nhằm nâng cao danh tiếng của quốc gia về chỉ số "Tổng giá trị hạnh phúc" ra nước ngoài, xuất phát từ ý tưởng chính sách văn hóa ngoại giao của người tiền nhiệm.