Vu Lan Nhớ Thầy

Trải bao năm tháng phong sương Bước chân thầy dạo, tình thương ngập tràn Thương thầy mấy độ quan san Tóc xanh đã bạc, chẳng màng gian lao