Thầy ơi!

Trải bao năm tháng phong sương

Bước chân thầy dạo, tình thương ngập tràn

Thương thầy mấy độ quan san

Tóc xanh đã bạc, chẳng màng gian lao

Thương thầy đạo hạnh thâm sâu

Muôn loài quy kính, đạo màu tỏa lan

Hương lòng nguyện giữ không tàn

Noi theo dấu Phật chứa chan đạo tình.

Thượng Tọa Thích Vạn Hùng, Quan Âm Tu Viện Đồng NaiCó phản hồi đến “Vu Lan Nhớ Thầy ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com