Tại Sao Người sắp Lâm Chung Thường Có Nhiều Vong Bám? Làm Thế Nào Để Tránh Vong Nhập?

vong nhập 16/10/2014 09:39 0 bình luận

VẤN: Con tham gia hộ niệm trong Ban hộ niệm của một ngôi chùa khá lớn. Ngày ngày, sau thời khóa tu hành, mỗi khi ở đâu cần trợ niệm thì chúng con lại đi bất kể giờ giấc. Theo con được biết, việc trợ niệm không chỉ giúp cho người sắp mất được có cơ hội vãng sanh mà cũng là[...]