New Zealand: Nghiên Cứu Cho Thấy Khoai Lang Có Thể Ngăn Ngừa Ung Thư

Nhà nghiên cứu từ xứ ở kiwi, tiến sĩ Khalid Asadi đã tìm thấy khoai lang màu tím kumara có thể ngăn ngừa bệnh ung thư ruột già đến 75% khi cho chuột ăn ở nhiều dạng khác nhau.