Quốc Hội Hoa Kỳ Trao Bằng Khen Cho Đức Pháp Vương Vì Ủng Hộ Quyền Phụ Nữ

ủng hộ 07/03/2017 09:42 0 bình luận

Đức Pháp vương thứ 12, nhà lãnh đạo tâm linh của dòng truyền thừa Drukpa đã nhận nghị quyết từ quốc hội Hoa Kỳ trong ngày mừng sinh nhật vào hôm chủ nhật vì :"trao quyền cho phụ nữ ở vùng núi Himalaya và ủng hộ các sáng kiến xanh."