Tuyên Bố Ninh Bình Về Chủ Quyền Biển Đông Trong Lễ Bế Mạc Vesak LHQ 2014

Đặc biệt, trong tuyên bố Ninh Bình , ở điều 3.2, mục "Xây dựng hòa bình và bình phục hậu mâu thuẫn" đã đưa ra vấn đề chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, kêu gọi các nhà lãnh đạo Phật Giáo quốc tế đôn dốc các nhà lãnh đạo chính trị cùng lên tiếng bảo vệ hòa bình thế giới, chủ quyền quốc gia thông qua con đường ngoại giao, tôn[...]