Chữ Hiếu Của Thiền Sư Nhất Định Và Vua Tự Đức

từ hiếu 22/08/2017 11:35 0 bình luận

Cố đô Huế nổi tiếng về danh lam và cổ tự. Đó cũng là nét đặc thù góp phần tạo nên bản sắc, truyền thống phong phú về văn hóa-lịch sử tại nơi này