Video: Trường Ca Kinh A Di Đà - Võ Tá Hân Phổ Nhạc

Đốt nén tâm hương trước Phật đài Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai Cầu xin nhân loại lên bờ giác Hạnh phúc bình an đến muôn loài