Như Ánh Mặt Trời Chiếu Sáng

tòng lâm 15/09/2014 09:18 0 bình luận

Đôi khi bạn thắc mắc là làm thế nào Phật giáo có thể nói chuyện về lòng từ bi và tình yêu trong một hơi thở và không chấp và về tất cả các tính chất của sự từ bỏ trong hơi thở khác.