Ký tự được đánh dấu: tôn kính

 • Thờ Phật

  tôn kính 20/02/2019 10:09 0 bình luận

  "Ai tin ta mà không hiểu ta là hủy báng ta" (Kinh A-hàm). Lúc đức Phật còn tại thế cũng như sau khi ngài tịch diệt, việc thờ Phật, tôn kính Phật được thể hiện qua việc nghiêm trì giới luật, việc nổ lực thực hành những di huấn của ngài. Đây là điều then chốt trong việc thờ Phật.

   
 • Kiều Trần Như

  tôn kính 10/01/2019 01:24 0 bình luận

  Sau khi Thái tử Tất Đạt Đa quyết bỏ cuộc sống vinh hoa, vào rừng sâu xuất gia tìm đạo, vua Tịnh Phạn sai hai đại thần đi thuyết dụ Thái Tử trở về. Không thể lay chuyển được chí hướng của Thái Tử, hai vị đại thần đành trở về chiêu mộ người muốn tìm đạo, theo phù trợ cho Thái Tử. Trong số 5 người phát tâm theo Thái Tử tu[...]

   
 • Các Sư Cô Không Được Xuất Gia Và Tôn Kính Ở Thái Lan

  tôn kính 20/01/2017 02:02 0 bình luận

  "Dù cho có thử thách gì đứng trước, chúng tôi sẽ tiếp tục tu tập như những tỳ kheo ni. Dù cho có những sự phản kháng nào đến đi nữa, sẽ có nhiều người nữ chọn theo đuổi con đường tâm linh như những tỳ kheo ni.” “Không gì có thể ngăn cản điều này cả.” Sư cô Dhammananda cho biết.

   
 • Toàn Dân Thái Lan Khóc Thương Đức Vua Phật Tử Thuần Thành Đầy Tôn Kính Băng Hà

  tôn kính 15/10/2016 08:48 0 bình luận

  Lễ rước nhục thân của Ngài rời bệnh viện vào lúc 5:34 chiều giờ địa phương. Xe dẫn đầu chuyên chở là hòa thượng đáng kính Somdej Phrawannarat. Hòa thượng là trụ trì tại một ngôi chùa và rất quan trọng với triều đại nhà vua. Một hàng các y tá xiết chặt tay với nhau để chào biệt nhà vua khi nhục thân của Ngài được đưa về[...]

   
 • Xá Lợi Phật Bị Mất Cắp Ở Campuchia

  tôn kính 28/12/2013 07:35 0 bình luận

  Phnom Penh, Campuchia - Các quan chức của Campuchia cho biết hôm thứ sáu một tháp đựng xá lợi Phật bằng vàng, được cho là trà tỳ còn lại của kim thân Đức Phật đã bị mất cắp từ một ngôi chùa gần thủ đô Pnnom Penh.

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com