Hướng Dương - Tình Yêu Ban Sớm

“Nếu không có giọng đọc của cô, chúng em sẽ không biết cuộc sống muôn màu muôn vẻ như thế nào, quan trọng hơn, nhờ sách nói giáo khoa của cô mà những người khiếm thị chúng em có thể theo kịp các bạn sáng mắt, chúng em không hề thua kém các bạn trong lớp khi hoà nhập tại các trường dành cho học sinh sáng mắt” - một học[...]