Làm Thế Nào Để Thoát Khỏi Tình Duyên Ngang Trái Với Người Xuất Gia?

VẤN: Con rất muốn đi tu và từ lâu luôn hằng mong ước được sớm xuất gia vào cửa Phật. Vì thế, con thường xuyên đến chùa để làm công quả cũng như trò chuyện, nghe giảng dạy từ các bậc thầy tôn kính. Tuy nhiên, chẳng biết làm thế nào, con dần dần lại có cảm tình với một vị thầy ở chùa.