Trung Hoa: Gần 2000 Người Nghe Hòa Thượng Tinh Vân Thuyết Giảng Về Hạnh Phúc

Hòa Thượng đã chia sẻ những kinh nghiệm và phương cách nhằm đạt được hạnh phúc từ quan điểm "đừng quan tâm quá nhiều hay so sánh ban với người khác. Đừng buồn và đau khổ. Đừng ích kỷ và cứng nhắc." dựa trên kinh nghiệm cuộc đời của Ngài. Ngài cho biết hạnh phúc tùy vào từng cá nhân hơn là từ người khác.