Suy Gẫm Về Sự Báo Hiếu Qua Lời Phật Dạy

Nếu ai một lần được thọ học lời dạy của đức Phật về tinh thần hiếu đạo thì chắc rằng họ sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm, bổn phận và hạnh phúc họ đang có được khi còn cha mẹ trong đời. Thiết nghĩ, trong xã hội, nếu người người đều biết nhớ nghĩ đến ân đức sinh thành dưỡng dục của cha mẹ và y theo lời Phật dạy mà[...]