Ký tự được đánh dấu: thầy quảng hóa

 • Horyuji – Ngôi Chùa Gỗ Cổ Nhất Nhật Bản

  Ngôi chùa Horyuji được biết đến là ngôi chùa bằng gỗ cổ nhất Nhật Bản. Mặc dù được xây dựng cách đây 13 thế kỷ và trải qua những trận động đất kinh hoàng, nhưng ngôi chùa vẫn còn nguyên vẹn giá trị văn hóa tín ngưỡng cũng như giá trị mỹ thuật. Trong chùa giá trị nhất là các pho tượng cùng nhiều đồ mỹ nghệ điêu khắc[...]

   
 • Video Sách Nói Phật Giáo - Kinh Thủ Lăng Nghiêm

  - Có pháp Tam Ma Đề, gọi là Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, bao hàm vạn hạnh, là đường lối vi diệu trang nghiêm, cũng là pháp môn đưa đến giải thoát cuối cùng của mười phương Như Lai, nay ngươi hãy chú ý nghe. - Lành thay! A Nan, các ngươi nên biết, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến nay, sanh tử liên tục, chỉ vì[...]

   
 • Thầy Quảng-Hóa Tới Tham Phỏng - HT Quảng Khâm

  Khi thầy độ chúng sanh, thầy cần phát nguyện rồi theo đó mà thựchành, như Ðức Quán-Âm, Phổ-Hiền vậy. Song, đến khi lâm chung,thầy phải buông bỏ hết mọi thứ. Nếu nguyện của thầy chưa làm xong,thì thầy sanh trở lại đây để tiếp tục độ sinh; công đức này càng thù thắng, vĩ đại. Nguyện là thứ thầy ghi tạc ở trong lòng.

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com