Thiên Quang Ni Tự Bình Dương - Nơi Tìm Về Ánh Sáng

Ngày mới bắt đầu, mong đợi tương lai nơi đây sẽ trở thành trung tâm tu học lý tưởng cho chư ni, phật tử, đặc biệt là giới trẻ mà hiện nay sư cô Thích nữ Hương Nhũ là người có tâm huyết và được quý tăng ni sinh tại các trường Phật học cũng như học sinh sinh viên kính tín. Đây quả là niềm tự hào cho Ni bộ Bắc Tông nói[...]