Quán Âm Pháp Môn Của Bà Thanh Hải Và Thiền Vô Vi Của Ông Tám Có Phải Là Pháp Môn Của Phật Giáo?

VẤN: Xin Sư cho con hỏi là người được xưng danh Thanh Hải Vô Thượng Sư, nào là Pháp thiền tu ông Tám con nghe họ nói rất nhiều từ bạn bè ở hải ngoại là có đúng là những vị thầy giảng theo Phật pháp không ạ? Nhìn trên mạng con thấy hội của những vị này cũng rất đông, đến khuyến chiêu dụ con cũng rất nhiều và bảo đây là[...]