Ký tự được đánh dấu: thân và tâm

  • Thân Và Tâm

    Có năm thức căn (nhãn, nhĩ, tỉ, thiệt, thân) liên quan mật thiết với năm giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) và năm thức căn này đều có tính cách giới hạn trong phạm vi riêng của chúng. Thí dụ như nhãn căn phối hợp với mắt được sử dụng để nhìn nhưng không thể nghe họ nói được. Nhĩ căn phối hợp với tai dùng để nghe[...]

     
  • Hoa Kỳ: Đức Dalai Latma Trao Tặng 1 Triệu USD Cho Viện Nghiên Cứu Thân Và Tâm

    Các chương trình của viện được tài trợ từ món quà này bao gồm đối thoại công khai giữa các nhà khoa học và sự chiêm nghiệm thông qua bản đồ tâm, một sáng kiến nghiên cứu dựa trên sự khám phá nhận thức của con người cũng như nghiên cứu phương cách để giảm bớt sự đau khổ và tham ái. Điều quan tâm đặc biệt của Đức Dalai[...]

     
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com