Thăm Tổ Đình Linh Sơn

Con đến Linh Sơn một ngày hè Vi vu gió lượn rộn tiếng ve Lối xưa tông tổ khai đạo nghiệp Tùng lâm thạch trụ đợi khách về