Kính tặng các cô ở Tổ Đình Linh Sơn Núi Dinh

Con đến Linh Sơn một ngày hè
Vi vu gió lượn rộn tiếng ve
Lối xưa tông tổ khai đạo nghiệp
Tùng lâm thạch trụ đợi khách về

Theo dấu chân thầy thăm núi non
Cỏ hoa đua nở ngập đường mòn
Râm rang kinh kệ hôm khuya sớm
Đạo cũ tình xưa vẫn vẹn tròn

Bốn ngày xa lánh cõi trần ai
Bên các sư cô rất đa tài
Công phu tu niệm nghiêm trì luật
Thơm ngát từ tâm rạng ngọc đài

Cuối hè thu đến hội Vu Lan
Thương cha nhớ mẹ lệ hai hàng
Gắng công tu tập hồi công đức
Hoa hiếu bừng khai mãi không tàn

Lên non tu tập với các cô
Lung linh mưa ngọc nước cam lồ
Trong veo thơm ngọt âm trì tụng
Sen nở trời tây rực mặt hồ

Xa xứ duyên lành đưa đến đây
Quy y tam bảo lạy ân thầy
Đưa con ra khỏi nhà sanh diệt
Bao kiếp trôi lăn nghiệp chất đầy

Rời núi con về với thế gian
Luyến lưu tình cảm gió mây ngàn
Xứ người nguyện lực chuyên trì niệm
Đạo đời như ngọc mãi không tan

Ngọc HằngCó phản hồi đến “Thăm Tổ Đình Linh Sơn”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com