Tổng Thống Đài Loan Cùng 30 Ngàn Phật Tử Tham Dự Tang Lễ Hòa Thượng Tinh Vân

Tổng tống Đài Loan Thái Anh Văn, cựu phó tổng thống Trần Kiến Bân là một trong số hàng vạn người đã đến Cao Hùng hôm thứ hai để tham dự tang lễ của Hòa Thượng Tinh Vân, vị thầy sáng lập ra tổ chức Phật giáo Phật Quang Sơn.