Phật Giáo Hàn Quốc Đương Đầu Với Thách Thức Hiện Đại

Thầy tự nhận mình là một nhà sư cổ điển Ngồi ở chánh điện của chùa Tào Khê, thầy Sung Jin ngồi trang nghiêm với nụ cuời nơi khóe miệng. Cách đây 20 năm, thầy cho tôi biết thầy là một nhà hoạt động sinh viên vì dân chủ ở Hàn Quốc. Thoát khỏi cảnh sát vào một ngày sau cuộc biểu tình, thầy đã trốn ở chùa và nói[...]