Ký tự được đánh dấu: tái sanh

 • Phật Tử Nhật Bản Phản Đối Trung Hoa Và Ủng Hộ Tây Tạng Chọn Lựa Đức Dalai Latma Tái Sanh Kế Vị

  tái sanh 26/01/2023 03:30 0 bình luận

  Các Phật tử Nhật Bản cho biết họ tin người dân Tây Tạng có quyền quyết định chọn Đức Dalai Latma kế vị theo niềm tin Phật giáo theo sự tái sinh và chính quyền Trung Hoa không thể có tiếng nói về sự lựa chọn gây tranh cãi kéo dài hàng thế kỷ.

   
 • Luật Nhân Quả

  tái sanh 23/02/2019 07:50 0 bình luận

  Mục đích cuối cùng của những người thực hành theo Phật giáo là đạt đến quả vị hoàn toàn giác ngộ và thấu suốt mọi sự vật của một đức Phật. Phương tiện chúng ta nương vào để tu tập là cái thân người này với một tâm hồn thanh tịnh.

   
 • Nghiệp Báo Và Tái Sanh Với Người Phương Tây

  tái sanh 16/04/2016 08:37 0 bình luận

  "Nếu mỗi linh hồn tuyệt đối là một tạo vật mới, mỗi đời sống phải được tạo ra hoàn toàn, thì một cách hợp lý, ta có thể hỏi tại sao các linh hồn có thể khác biệt nhau như thế từ lúc đầu? Nếu thuyết di thể cũng nằm trong chương trình của một chánh quyền trên thiên đàng để trị vì thế gian thì tất cả những khó khăn trên[...]

   
 • Hiện Tượng Tử Sanh

  tái sanh 12/03/2016 09:58 0 bình luận

  Cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài mà ta có thể thấy của luồng điện vô hình, chúng ta là biểu hiện bề ngoài của luồng nghiệp vô hình. Bóng đèn có thể vỡ và ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn tồn tại, và ánh sáng có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một bóng đèn khác. Cùng thế ấy, sự tan rã[...]

   
 • Do Đâu Tin Có Tái Sanh?

  tái sanh 26/12/2015 08:54 0 bình luận

  Đối với người Phật tử, Đức Phật có đủ uy quyền nhất để thuyết minh vấn đề Tái Sanh. Chính trong đêm Ngài đắc Quả Chánh Đẳng Chánh Giác, lúc canh một, Đức Phật chứng ngộ Túc Mạng Minh là tuệ biết rỏ những kiếp quá khứ .

   
 • Hỏa Táng Có Ảnh Hưởng Đến Vấn Đề Tái Sinh Và Phước Đức Con Cháu?

  tái sanh 16/03/2014 08:52 0 bình luận

  VẤN: Con có đi thăm viếng một số nước cũng như chùa chiền, kể cả nghĩa địa một số nơi và thú thật con thấy ở các nước giàu có, người ta rất biết tôn trọng môi trường nên các khu an táng nghĩa địa rất đơn giản. Các khu mộ gần như là đất bằng, chỉ có tấm bia và hoa trồng xung quanh như các công viên, không lăng tẩm,[...]

   
 
 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com