Đài Loan: Một Sư Cô Thượng Thọ 112 Tuổi Nhờ Niệm Phật

Một sư cô 112 tuổi sống ở quận Nantou thuộc miền Trung của Đài Loan, một trong những người già nhất ở đảo quốc này, cho biết bí quyếtgiúp sư cô có được tuổi thọ như vậy là nhờ tu tập theo Phật pháp. Sư cô Liu Ching-huan, được sinh ra ở tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc đã đến Đài Loan sau những tàn tích do lực lượng của[...]